или позвоните нам +38 (044) 355-77-03

Загальноклінічні дослідження

Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула)
110
Ретикулоцити
25
Група крові (АВ0), резус фактор (Rh) 80
Антитіла по системі резус (Rh) 100
Антитіла по системі АВ0 (гемолізини) 100
Аналіз сечі загальний (ЗАС) 70
Аналіз сечі за Зимницьким 65
Аналіз сечі по Нечипоренко 60
Аналіз сечі на білок (добова порція) 30
Аналіз сечі на кетони 30
Аналіз сечі на цукор (добова порція) 30
САС (альбумін / креатинін сечі) 80
Проба Реберга (швидкість клубочкової фільтрації) 100
Аналіз кала загальний (копрограма) 90
Аналіз кала на яйця гельмінтів та цисти найпростіших 50
Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз) 60
Кал на приховану кров
30
Пакет №41 «Передопераційний»: (Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула), Аналіз сечі загальний, Глюкоза крові, Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg), Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV), Мікрореакція преципітації с кардіоліпіновим антигеном (RPR), ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) — сумарні антитіла+антиген, Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, етаноловий тест, протамінсульфатний тест, бета-нафтоловий тест, INR)
900

Біохімічні дослідження

Аланінамінотрансфераза (АLТ)
35
Аспартатамінотрансфераза (АSТ)
35
Азот сечовини 35
Альбумін
40
Амілаза
35
Амілаза панкреатична 70
Білірубін загальний, прямий, непрямий
70
Білірубін загальний
35
Білірубін прямий
35
Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г) 80
Глюкоза
40
Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT)
35
Діастаза сечі
35
Загальний білок
40
Креатінін 35
Лактатдегідрогеназа (LDH)
35
Лужна фосфатаза
35
рН крові 35
Сечова кислота
35
Сечовина
35
Тимолова проба
35
ФіброТест ( білірубін загальний, гамма– глутамілтранс-пептидаза (GGT), гаптоглобін, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аполіпопротеїн А1, альфа-2-макроглобулін) 1770
Холінестераза
45
Церулоплазмін
100
Пакет№10 «Печінкові проби»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АLТ), Аспартатамінотрансфераза (АSТ), Лужна фосфатаза, Загальний білок, g – глутамілтранспептидаза
225
Пакет №11 «Ниркові проби»: Кретинін, Сечовина, Сечова кислота, Азот сечовини
125

Ліпідний обмін

Аполіпопротеїн А1
65
Аполіпопротеїн В
65
Ліпаза 50
Тригліцериди
40
Холестерин
40
Пакет№ 43 «Ліпідограма»: (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності) 150

Мікроелементи та електроліти

Залізо (Fe)
35
Калій (K)
35
Кальцій (Ca) 30
Кальцій іонізований (iСа)
45
Магній (Mg)
35
Мідь (Cu) 100
Натрій (Na)
35
Фосфор (P)
35
Хлор (Cl) 35
Цинк (плазма гепарин) (Zn)
120
Пакет №12 «Мікроелементи»: Калій (K), Натрій (Na), Хлор (Cl), Кальцій (Ca), Кальцій іонізований (iСа), Залізо (Fe), Фосфор (P), Цинк (Zn), Мідь (Cu)
430
Пакет №13 «Електроліти»: Калій (K), Натрій (Na), Хлор (Cl), Кальцій іонізований (iСa), рН крові
165

Ревматоїдна панель

Антистрептолізин-О (АСЛ-О)
45
Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР)
310
Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV) 450
Ревматоїдний фактор
45
Сіалові кислоти
45
Серомукоїди 40
С-реактивний білок (CRP)
55
С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP) 135
Формолова проба
40
Пакет №14 «Ревмопроби»: С-реактивний білок (CRP), Антистрептолізин-О (АСЛ-О), Ревматоїдний фактор
130

Ревматоїдна панель

Антистрептолізин-О (АСЛ-О)
45
Антистрептолізин-О (АСЛ-О)
45
Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР)
310
Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV) 450
Ревматоїдний фактор
45
Сіалові кислоти
45
Серомукоїди 40
С-реактивний білок (CRP)
55
С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP) 135
Формолова проба
40
Пакет №14 «Ревмопроби»: С-реактивний білок (CRP), Антистрептолізин-О (АСЛ-О), Ревматоїдний фактор
130

Система гемостазу

D-димер
110
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)
40
Вовчаковий антикоагулянт
140
Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, етаноловий тест, протамінсульфатний тест, бета-нафтоловий тест, INR) 170
Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR)
60
Протромбіновий індекс
60
Протромбіновий час 60
Тромбіновий час
40
Фібріноген 60
Пакет №15 «Стан судин»: Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, коефіцієнт атерогенності), Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, етаноловий тест, протамінсульфатний тест, бета-нафтоловий тест, INR), D-димер
380

Тиреоїдна панель

Тиреотропний гормон (ТТГ)
100
Тироксин вільний (fТ4)
100
Тироксин загальний (Т4)
100
Трийодтиронін вільний (FТ3) 100
Трийодтиронін загальний (Т3)
100
Тиреоглобулін (ТГ)
110
Антитіла до рецепторів ТТГ 280
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)
110
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) 110
Пакет №25 «Тиреоїдний №2»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)
270
Пакет №24 «Тиреоїдний №1»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреопероксидази (APO) 270
Пакет №26 «Тиреоїдний №3»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4) 180
Пакет №27 «Тиреоїдний розширений №4»: Тиреотропний гормон (TSH) Тироксин загальний (T4), Тироксин вільний (FT4), Трийодтиронін загальний (T3), Трийодтиронін вільний (FT3), Антитіла до тиреопероксидази (APO), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)
645
Пакет №28 «Тиреоїдний №5 (онко)»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Тиреоглобулін (TG), Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози) 450
Пакет №45 «Тиреоїдний №6»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреопероксидази (APO), Кальцитонін
500
Пакет №46 «Тиреоїдний №7»: Тиреоглобулін (TG), Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH)
390

Репродуктивна панель

Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
100
Лютеінізуючий гормон (ЛГ)
100
Пролактин (ПРЛ)
100
Естрадіол (Е2) 100
Прогестерон (ПРГ)
100
Тестостерон загальний (ТСТ общий)
110
Тестостерон вільний 130
Хоріонічний гонадотропін (HCG) 120
Глобулін, звязуючий статеві гормони
120
Антимюллерів гормон 370
Антиспермальні антитіла (сиворотка крові)
150
Антиспермальні антитіла (сперма) 150
Пакет №23 «Індекс вільного тестостерону»: Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG), Тестостерон загальний (TES), Індекс вільного тестостерону 230
Пакет №22 «Репродуктивний»: Лютеїнізуючий гормон (LH), Фолікулостимулюючий гормон (FSH), Прогестерон, Естрадіол (E2), Пролактин, Тестостерон загальний (TES), Тестостерон вільний (FTES), Індекс вільного тестостерону, Глобулін, зв’язуючий статеві гормони (SHBG), ДГЕА-сульфат (DHEA-S)
850

Пренатальна діагностика

Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)
130
Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ
130
Естріол некон’югований (Е3)
130
Альфа-фетопротеїн для беременных 130
Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А)
160
Плацентарний лактоген (HPL)
180
Плацентарний фактор росту (PIGF) 320
Пакет №31 «Біохімічний пренатальний скринінг І триместру»: Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А), Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ ), розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5 290
Пакет №32 «Біохімічний пренатальний скринінг ІІ триместру»: Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат., Естріол некон’югований (Е3), Альфафетопротеїн (AFP), розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5
390

Онкологічні маркери

Альфа-фетопротеїн (АФП) — онко
130
Хоріонічний гонадотропін людини (HCG) — онко
130
Раково-ембріональный антиген (РЕА)
120
Простато-специфічний антиген загальний (PSA) 110
Простато-специфічний антиген вільний (fPSA)
110
Онкомаркер шлунку (СА 72-4)
200
Простатична кисла фосфотаза (РАР) 200
Онкомаркер підшлункової залози (СА-19-9) 120
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)
120
Онкомаркер яєчників (НЕ-4)
300
Онкомаркер яєчників (СА-125)
120
Онкомаркер легень CYFRA СА 21-1
250
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCА)
310
Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ) — онко
130
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) 270
Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників) 170
190
Пакет №16 «Жіноча онкопанель органів малого тазу»: Онкомаркер яєчників (НЕ-4), Онкомаркер яєчників (СА-125), Індекс ROMA, Альфафетопротеїн (АФП), Раково-ембріональный антиген (РЕА), Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)
720
Пакет №17 «Онкопанель загальна»: Раково-ембріональный антиген (РЕА), Альфафетопротеїн (АФП), Онкомаркер підшлункової залози (СА-19-9), Онкомаркер шлунку СА 72-4, Онкомаркер легень CYFRA CA 21-1, Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози), Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників) 1060
Пакет №18 «Індекс ROMA»: Індекс ROMA, Онкомаркер яєчників (НЕ-4), Онкомаркер яєчників (СА-125) 430
Пакет №19 «Чоловіча онкопанель»: Раково-ембріональный антиген (РЕА), Альфафетопротеїн (АФП), Простато-специфічний антиген загальний (PSA), Простато-специфічний антиген вільний (fPSA), ПСА-коефіцієнт, Простатична кисла фосфатаза (РАР)
600
Пакет №20 «Чоловіча онкопанель (розширена)»: Раково-ембріональный антиген (РЕА), Альфафетопротеїн (АФП) Простато-специфічний антиген загальний (PSA), Простато-специфічний антиген вільний (fPSA), ПСА-коефіцієнт, Простатична кисла фосфатаза (PAP), β-ХГЛ – онко, Онкомаркер (СА-125)
830
Пакет №21 «ПСА-коефіцієнт»: Простато-специфічний антиген загальний (PSA), Простато-специфічний антиген вільний (fPSA), ПСА-коефіцієнт 220

Мікроскопічне дослідження

Мікроскопічне дослідження біоматеріалу на демодекс (вії, брови, зішкріб шкіри)
40
Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози
80
Мікроскопічне дослідження біоматеріалу (волосся, нігті, зішкріб шкіри) на патогенні гриби (на склі)
50
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (жіночий) — uretra, vagina, cervix 75
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловічий)
75
ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу)
120
Риноцитограма (мікроскопічне дослідження зішкрібу слизової оболонки носу 80
Спермограма (лише у лабораторному відділенні за адресою м.Київ, вул. Соціалістична, 5/1)
210
Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини (на склі)
90
Гормональне кольпоцитологічне дослідження (3 мазка)
270
Гормональне кольпоцитологічне дослідження для вагітних
180
Пакет №40 «Цервікальний скринінг»: Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини, ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із цервікального каналу), Мікроскопія урогенітального мазка (2 препарата), Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 високоонкогенні – генотипування ПЛР
430

Вірусні гепатити

Гепатит А, антитіла IgM
120
Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген)
140
Гепатит В (anti-HbsAg) антитіла IgG — кількісне визначення
140
Гепатит В HbeAg 170
Гепатит В (anti-HbeAg), антитіла IgG
170
Гепатит В (антитіла IgM до HbcАg)
130
Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg) 130
Гепатит В (HВV), плазма крові — методом ПЛР
200
Гепатит В (HBV), плазма крові – генотипування методом ПЛР
310
Гепатит В (HВV), плазма крові – кількісне дослідження методом ПЛР
650
Гепатит С (антитіла IgМ до HCV)
110
Гепатит С (антитіла IgG до HCV)
110
Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV)
170
Гепатит С (HCV), плазма крові — методом ПЛР
220
Гепатит С (HCV), плазма крові– генотипування(1,2,3 тип) методом ПЛР
290
Гепатит С (HCV), плазма крові – кількісне дослідження методом ПЛР 650
Гепатит Д (антитіла IgG до вірусу гепатиту дельта)
100
Гепатит G (HGV), плазма крові — методом ПЛР
150
Пакет №5 «Гепатит В скринінг»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Лужна фосфатаза, Загальний білок, g – глутамілтранспептидаза, Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg), Гепатит В (HВV), плазма – ПЛР, якісне дослідження
640
Пакет №6 «Гепатит С скринінг»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Лужна фосфатаза, Загальний білок, g – глутамілтранспептидаза, Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV), Гепатит С (HCV), плазма – ПЛР, якісне дослідження
570
Пакет №7 «Гепатити А, В, С скринінг»: Гепатит А (антитіла IgM), Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg), Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV), Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Лужна фосфатаза, Загальний білок, g – глутамілтранспептидаза
730

TORCH-інфекції

Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG
100
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgМ
100
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, зішкріб, сеча, біоптат, змив з кон’юктиви ока ( методом ПЛР)
100
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма крові ( методом ПЛР) 100
Краснуха (Rubella), антитіла IgG
100
Краснуха (Rubella), антитіла IgМ
100
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG
100
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ
100
Токсоплазма (Toxoplasma gondiі), сеча, плазма крові ( методом ПЛР)
100
Авідність антитіл Toxoplasma gondii IgG
220
Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла IgG
100
Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла IgА 100
Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла IgМ 100
Хламідія (Chlamidia trachomatis), зішкріб, сеча, змив (методом ПЛР) 100
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG 100
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgМ 100
Авідність антитіл Цитомегаловірус IgG 280
Цитомегаловірус (CMV), зішкріб, сеча, біоптат, змив (методом ПЛР) 100
Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, якісне дослідження (методом ПЛР) 100
Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, кількісне дослідження (методом ПЛР) 130
Пакет №33 «TORCH-інфекції для вагітних» : Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла Ig М, Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла Ig М, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgG, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла Ig М), Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgG), Краснуха (Rubella) антитіла IgМ, Краснуха (Rubella) антитіла Ig G, Хламідія (Chlamidia trachomatis) антитіла Ig А, Хламідія (Chlamidia trachomatis) антитіла IgG 900
Пакет №34 «TORCH-інфекції IgM»: Хламідія (Chlamidia trachomatis) антитіла Ig М, Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла Ig М, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла Ig М, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип антитіла Ig М, Епштейна-Барр вірус антитіла IgM до капсидного антигену (VCA) 450
Пакет №35 «TORCH-інфекції IgG»: Хламідія (Chlamidia trachomatis) антитіла Ig G, Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла Ig G, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла Ig G, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип антитіла Ig G, Епштейна-Барр вірус, антитіла IgG до ядерного антигену (NA) 450
Пакет №36 «Нейроінфекції»: Цитомегаловірус (CMV, плазма, методом ПЛР, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма, методом ПЛР, Герпес (Varicella zoster) 3 тип, плазма, методом ПЛР, Епштейнa-Барр вірус, плазма, методом ПЛР, Токсоплазма (Toxoplasma gondiі), плазма методом ПЛР, Трепонемний антиген (антитіла методом TPHA), маркер сифілісу 550

Інфекції, що передаються статевим шляхом

Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), зішкріб, сеча (методом ПЛР) 100
Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgG 100
Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) 100
Кандида (Candida albicans), зішкріб, сеча (методом ПЛР) 100
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG 100
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgМ 100
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), зішкріб, сеча і т.д. (методом ПЛР) 100
Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча ті т.д. (методом ПЛР) 100
Мікрореакція преципітації с кардіоліпіновим антигеном (RPR) 50
Папілломавірус (HPV) 6,11 типи (низькоонкогенні) , зішкріб, сеча, біоптат ( методом ПЛР) 110
Папілломавірус (HPV) 16,18 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат ( методом ПЛР) 100
Папілломавірус (HPV) 31,33 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) 100
Папілломавірус (HPV) 35,45 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) 100
Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи (високо онкогенні), зішкріб, сеча, біоптат – скринінг (методом ПЛР) 170
Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи (високо онкогенні), зішкріб, сеча, біоптат – генотипування (методом ПЛР) 200
Папіломавірус скринінг (HPV 6,11; HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58; HPV 18, 39, 45, 59; HPV 56; HPV 51; HPV 68) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР 360
Папіломавірус генотипування (HPV 6, 11, 44; HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР 390
Трепонемний антиген (антитіла методом TPHA), маркер сифілісу 100
Трихомона (Trichomonas vaginalis), антитіла IgG 100
Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis), зішкріб, сеча і т.д. (методом ПЛР) 100
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgG
100
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgM 100
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), зішкріб, сеча і т.д. (методом ПЛР) 100
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum/parvum), зішкріб, сеча і т.д. (методом ПЛР) 100
Уреаплазма (Ureaplasma spp.), зішкріб, сеча і т.д. (методом ПЛР) 100

Захворювання ШКТ

Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG 160
Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG 130
Лямблія (Giardia lamblia), антиген в калі 190
Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+IgA 130
Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG 110
Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG 130
Трихінели (Trichinella), антитіла IgG 110
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі 250
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgG 120
ОКІ-скрин (особливонебезпечні кишкові інфекції: Shigella spp., ентероінвазивні E.coli, Salmonella spp., термофільний кампілобактер, аденовірус гр.F, ротавірус гр.А, норовірус ІІ гр., астровірус), кал (методом ПЛР) 340
Пакет №42 «Глистні інвазії»: Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG, Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG, Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+IgA, Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG, Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG, Трихінели (Trichinella), антитіла IgG 700

Панель діабету

Глікозильований гемоглобін (HbA1c) 110
Інсулін 110
С пептид 110
Фруктозамін (глікозильований альбумін) 120
Пакет №8 «Діабет»: Індекс HOMA-IR, С пептид, Інсулін, Глікозильований гемоглобін, Глюкоза в крові 340
Пакет №9 «Індекс HOMA-IR»: Індекс HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза в крові 145

Панель остеопорозу

Кальцитонін 190
Остеокальцин 210
Паратгормон 110
Пірілінкс Д (сеча) 200
Пакет №29 «Стан кісткової тканини»: Кальцій, Фосфор, Паратгормон, Остеокальцин, Кальцитонін, Пірилінкс Д 680
Пакет №30 «Паратиреоїдний»: Паратгормон, Фосфор (Р), Кальцій іонізований (iСа) 170

Інші інфекції

Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2) 160
Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG 120
Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM 120
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgG 200
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgМ 200
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgG 100
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgM 100
Герпес (Varicella zoster) 3 тип, плазма крові, слина (методом ПЛР) 100
Герпес (Herpes virus) 6 тип, зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР)
100
Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, слина (методом ПЛР) 100
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ядерного антигену NA 100
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgM до капсидного антигену VCA 100
Епштейнa-Барр вірус (EBV), плазма крові, слина (методом ПЛР) 100
Мікоплазма (Mycoplasma pneumonia), антитіла IgG 100
Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis), сумарні антитіла IgА+IgМ+IgG 150
Туберкульоз (Myсobacterium tuberculosis), мокротиння, сеча ( методом ПЛР) 100
Хламідія (Chlamidia psitaci, pneumonia), антитіла IgG 120
Аденовірус (Adenovirus), змив з кон’юктиви ока, кал, зішкріб з анусу(методом ПЛР) 140
Ентеровірус (Enterovirus), кал, зішкріб з анусу (методом ПЛР) 140
Ротавіруси (Rotavirus), кал, зішкріб з анусу (методом ПЛР) 140
Вірус грипу А, В, зішкріб (методом ПЛР) 210
Коклюш (Bordetella pertussis), паракоклюш (Bordetella parapertussis), бронхісептикоз (Bordetella bronchiseptica), зінкріб (методом ПЛР) 180
Парвовірус (Parvovirus B19), плазма крові (методом ПЛР) 120

Анемія

Еритропоетин 300
Вітамін В-12 (Ціанокобаламін) 120
Залізо (Fe) 35
Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна 80
Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) 80
Насичення трансферину залізом 130
Трансферин 90
Феритин 110
Фолієва кислота 120
Пакет №1 «Діагностика анемії»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула), Залізо (Fe), Феритин, Трансферин, Фолієва кислота, Вітамін В12, Еритропоетин 790
Пакет №2 «Діагностика залізодефіцитної анемії»: Залізо (Fe), Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна, Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) 175

Аутоімунні захворювання

Антимікросомальні антитіла (АМСА) 140
Антимітохондріальні антитіла (АМХА) 160
Антинуклеарні антитіла (АНА) 140
Антифосфоліпідна панель (антикардіоліпінові αCL IgG/IgM, антифосфатидилсеринові αPS IgG/IgM, антифосфатидилетаноламінові αPE IgG/IgM, антитіла до одно ланцюгової ДНК, антитіла до дволанцюгової ДНК) 470
Антифосфоліпідні антитіла IgG 150
Антифосфоліпідні антитіла IgМ 140
Аутоантитіла до мієлін-асоційованого глікопротеїну 520
Пакет №3 «Антифосфоліпідний синдром»: Вовчаковий антикоагулянт, Антифосфоліпідні антитіла IgG, Антифосфоліпідні антитіла IgM 380
Пакет №4 «Аутоімунний»: Антимікросомальні антитіла (АМСА), Антимітохондріальні антитіла (АМХА), Антинуклеарні антитіла (АНА), Антитіла до тиреотропного гормону (a-RTSH), Антитіла до тиреопероксидази (АPO) 600

Гістологічні дослідження

Гістологічне дослідження (біопсія) 160
Гістологічне дослідження (операційного матеріалу) – 1 блок 160

Бактеріологічні дослідження

Мікоплазма і уреаплазма DUO (без чутливості до антибіотиків) 180
Мікоплазма і уреаплазма DUO (з чутливістю до антибіотиків) 220
Бак дослідження на Corinebacterium diphtheriae (дифтерія)(зів) 180
 Бак дослідження на Corinebacterium diphtheriae (дифтерія)(ніс)
180
Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма 200
Бак дослідження (сеча, виділення з рани, кон’юктива ока, слизова зіву, слизова носу, вухо) + антибіотикограма 180
Бак дослідження мокроти + антибіотикограма 190
Бак дослідження жовчі (1 порція) + антибіотикограма 180
Бак дослідження крові на стерильність + антибіотикограма
180
Бак дослідження на дисбіоз кишківника + антибіотикограмаеделение)
210
Чутливість збудника до бактеріофагів
80
Бак дослідження на кандидоз+ чутливість до протигрибкових препаратів 150
Бак дослідження на патогенні гриби (без чутливості до протигрибкових препаратів) 170
Бак дослідження на носійство стафілококку 150
Бак дослідження на β-гемолітичний стрептокок 160

Біоценоз урогенітального тракту

Фемофлор-16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp./Dialister spp., Lachnbacterium spp./Clostridium spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginale, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticun+parvum), Candida spp.), 430
Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticun+parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseria gonorrhea (якісний), Chlamidia trachomatis (якісний), Cytomegalovirus (якісний), Herpes simplex 1 тип (якісний)) 480
Пакет №37 «Урогенітальний скринінг ПЛР»: Хламідія (Chlamidia trachomatis), Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), Уреаплазма (Ureaplasma parvum) 450
Пакет №38 «Урогенітальний скринінг ПЛР розширений»: Хламідія (Chlamidia trachomatis), Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), Уреаплазма (Ureaplasma parvum), Трихомона вагіналіс, (Trichomonas vaginalis), Кандида (Candida albicans), Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи, високоонкогенні – генотипування, Папілломавірус (HPV) 6,11 типи, низькоонкогенні 1100
Пакет №39 «Урогенітальний скринінг»: Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма, Мікроскопія урогенітального мазка (2 препарата), Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини, Хламідія (Chlamidia trachomatis) ПЛР, Мікоплазма (Mycoplasma hominis) ПЛР, Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) ПЛР, Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) ПЛР, Уреаплазма (Ureaplasma parvum) ПЛР, Трихомона вагіналіс, (Trichomonas vaginalis) ПЛР, Кандида (Candida albicans) ПЛР, Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) ПЛР, Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) ПЛР, Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи, високоонкогенні – генотипування, ПЛР, Папілломавірус (HPV) 6,11 типи, низькоонкогенні методом ПЛР 1340
IF-genital (генітальний скринінг): Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalіs, Candida spp., Escherichia coli, Proteus spp. / Providencia spp., Pseudomonas spp., Gardnerella vaginalis, Staphyloccus aureus, Enterococcus faecalis, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus agalactiae (Group B), Candida spp; чутливість Mycoplasma hominis та Ureaplasma urealiticum до антибіотиків 350

Імунологічні дослідження

Імунограма скринінг: CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD3+HLA-DR+, CD22+, IgG, IgM, IgA, фагоцитарна активність нейтрофілів 920
Імунограма (клітинний імунітет): лейкоцити, гранулоцити, моноцити, лімфоцити, оцінка субпопуляцій лімфоцитів в крові 1450
Імунограма розгорнута (репродуктивна): лейкоцити, моноцити, гранулоцити, лімфоцити, субпопуляції T-лімфоцитів (CD3+, CD3+HLA-DR+, CD3+69+, CD3+CD56+, CD3+CD158a, CD3+CD5-, CD3+CD4-CD8-, CD3+CD4+, CD3+CD4+HLA-DR+,CD3+CD4+CD69+, CD3+CD4+CD25+, CD3+CD4+CD158a+, CD3+CD8+, CD3+CD8+HLA-DR+, CD3+CD8+CD69+, CD3+CD8+CD56+, CD3+CD8+CD158a+, CD4+/CD8+), субпопуляції В-лімфоцитів (CD19+, CD19+CD5+), NK-клітини та NK-клітини bright, (CD3-CD56+, CD3-CD56+HLA-DR+, CD3-CD56+CD69+, CD3-CD56+CD8+, CD3-CD56+CD158a+), NKT-клітини (CD3+CD8+CD56-, CD3+CD8+CD56-HLA-DR+, CD3+CD8+CD56-CD69+, CD3+CD8+CD56-CD158a
1820
1820
Імунологічні маркери несприятливості IVF: субпопуляції лімфоцитів (CD3+HLA-DR+, CD3+CD56+, CD3+CD158a, CD3+CD4-CD8-, Т-хелпериб Т-цитотоксичні лімфоцити, CD4+/CD8+, NK-клітини, NK bright), індекс несприятливості 755
Циркулюючі імунні комплекси 230
Цитотоксична активність природних кілерів (цитотоксичність у свіввідношенні 10 РВМС/ 1 К562, 20 РВМС/ 1 К562) 380
Імуноглобулін IgA загальний 150
Імуноглобулін IgG загальний
170
Імуноглобулін IgM загальний
170
Пакет №44 «Імуноглобуліни»: Імуноглобулін IgA загальний, Імуноглобулін IgG загальний, Імуноглобулін IgM загальний, Загальний IgE (загальний маркер алергії)
440

Молекулярно-генетичні дослідження

HLA-типування (1 особа) 2555
HLA-типування (2 особи) 4900
Визначення зиготності гену RHD 1610
Визначення каріотипу пацієнта 1355
Визначення мутацій генів BRCA1 та BRCA2 1420
ДНК-діагностика мікроделецій Y-хромосоми 735
ДНК-діагностика муковісцидозу 850
Генетика метаболізму лактози (визначення генетичного поліморфізму гену MCM6, асоційованого з порушеннями обміну лактози) плазма ЕДТА, методом ПЛР
530
Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР
330
Кардіогенетика тромбофілія (визначення генетичних поліморфізмів, асоційованих з порушенням системи згортакння крові та ризиком розвитку тромбофілії: F2; F5; F7; F13; FGB; ITGA2; ITGB3; SERPINE1(PAI-1)) плазма ЕДТА, методом ПЛР
1090
HLA B27 плазма ЕДТА, методом ПЛР
540
ДНК-діагностика нейросенсорної несиндромальної туговухості (ген GJB2)
825
ДНК-діагностика фенілкетонурії
1075

Алергія

Загальний IgE (загальний маркер алергії)
120
Гліадин, антитіла IgG
160
Антитіла IgA до тканинної трансглутамінази
160
Антитіла IgG до тканинної трансглутамінази
160
Панель №1 змішана: Антитіла IgE до інгаляційних і харчових алергенів: Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть та епітелій кішки, шерсть та епітелій коня, шерсть та епітелій собаки, Alternaria alternatа, білок яйця, молоко, арахіс, лісовий горіх, морква, пшенична мука, соя
390
Панель №2 інгаляційна: Антитіла IgE до інгаляційних алергенів: Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, епітелій та шерсть кішки, епітелій та шерсть коня, епітелій та шерсть собаки, епітелій та шерсть морської свинки, епітелій та шерсть хом’яка, епітелій та шерсть кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternatа
390
Панель №3 харчова: Антитіла IgE до харчових алергенів: лісовий горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшенична мука, житня мука, кунжут, соя
390
Панель №4 педіатрична: Антитіла IgE до: Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров’яче, -Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква, картопля, пшенична мука, лісовий горіх, арахіс.
390
Харчова непереносимість (90 алергенів) – антитіла IgG до: авокадо, банан, баранина, виноград білий, глютен, лохина, грейпфрут, грецький горіх, гречана крупа, гриби (печериці), груша, дріжджі пекарські, дріжджі пивні, диня канталупа, зелений горошок, зелений солодкий перець, суниця, індичка, йогурт, казеїн, кальмар, камбала, капуста броколі, капуста білокачанна, картопля, молоко коров’яче, кава, краб, креветки, кролик, кукурудза, кунжут, куряче м’ясо, лимон, цибуля, масло вершкове, мед, мигдаль, молоко козяче, морква, м’який сир, овес, огірок, оливки, горіх коли, палтус, перець Чілі, персик, петрушка, пшениця, пшоно, п’ятниста квасоля, рис, жито, сардини, червоний буряк, свинина, селера, насіння соняшника, слива, соя, стручкова квасоля, сир Бринза, сир Чеддер, тютюн, томати, тріска, тростинний цукор, тунец, гарбуз, устриці, форель, хек, цвітна капуста, цільне зерно ячменю, чорний перець, чорний чай, часник, швейцарський сир, шоколад, яблуко, яєчний білок, яєчний жовток, апельсин, ананас, яловичина, баклажан, арахіс, бета-лактоглобулін, лосось
2700

Тести на наявність наркотичних речовин

Тест на наявність 10 наркотичних речовин (сеча): амфетамін, кокаїн, опіати, маріхуана, метамфетамін, бензодіазепіни, барбітурати, бупренорфін, екстазі, метадон
300
Тест на амфетамін (сеча)
90
Тест на барбітурати (сеча)
90
Тест на бензодиазипіни (сеча)
90
Тест на екстезі (сеча)
90
Тест на кокаїн (сеча)
90
Тест на марихуану (сеча)
90
Тест на метамфетамін (сеча)ДНК диагностика микроделеций Y-хромосомы (AZF-фактор)
90
Тест на опіат (морфін) (сеча)
90
Тест на фенілциклидин (сеча)
90

Комплексні дослідження

Пакет №1 «Діагностика анемії»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула), Залізо, Феритин, Трансферин, Фолієва кислота, Вітамін В12, Еритропоетин
790
Пакет №2 «Діагностика залізодефіцитної анемії»: Залізо, Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна, Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена
175
Пакет №3 «Антифосфоліпідний синдром»: Вовчаковий антикоагулянт, Антифосфоліпідні антитіла IgG, Антифосфоліпідні антитіла IgM
380
Пакет №4 «Аутоімунний»: Антимікросомальні антитіла (АМСА), Антимітохондріальні антитіла (АМХА), Антинуклеарні антитіла (АНА), Антитіла до тиреотропного гормону (АТG), Антитіла до тиреопероксидази (АРО)
600
Пакет №5 «Гепатит В скринінг»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Лужна фосфатаза, Загальний білок, g – глутамілтранспептидаза, Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg), Гепатит В (HВV) плазма – якісне дослідження методом ПЛР
640
Пакет №6 «Гепатит С скринінг»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Лужна фосфатаза, Загальний білок, g – глутамілтранспептидаза, Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV), Гепатит С (HCV) якісне дослідження методом ПЛР
570
Пакет №7 «Гепатити А, В, С скринінг»: Гепатит А (антитіла IgM), Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg), Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV), Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Лужна фосфатаза, Загальний білок, g – глутамілтранспептидаза
730
Пакет №8 «Діабет»: Індекс HOMA-IR, С пептид, Інсулін, Глікозильований гемоглобін, Глюкоза в крові
340
Пакет №9 «Індекс HOMA-IR»: Індекс HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза в крові
145
Пакет№10 «Печінкові проби»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Лужна фосфатаза, Загальний білок, g – глутамілтранспептидаза
225
Пакет №11 «Ниркові проби»: Кретинін, Сечовина, Сечова кислота, Азот сечовини
125
Пакет №12 «Мікроелементи»: Калій (К), Натрій (Na), Хлор (Cl), Кальцій (Ca), Кальцій іонізований (iСа), Залізо (Fe), Фосфор (P), Цинк (Zn), Мідь (Cu
430
Пакет №13 «Електроліти»: Калій (K), Натрій (Na), Хлор (Cl), Кальцій іонізований (iСа), рН крові
165
Пакет №14 «Ревмопроби: С-реактивний білок (CRP), Антистрептолізин-О (АСЛ-О), Ревматоїдний фактор
130
Пакет №15 «Стан судин»: Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, коефіцієнт атерогенності), Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, етаноловий тест, протамінсульфатний тест, бета-нафтоловий тест, INR), D-димер
380
Пакет №16 «Жіноча онкопанель»: Онкомаркер яєчників (НЕ-4), Онкомаркер яєчників (СА-125), Індекс ROMA, Альфафетопротеїн (АФП), Раково-ембріональный антиген (РЕА), Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)
720
Пакет №17 «Онкопанель загальна»: Раково-ембріональный антиген (РЕА), Альфафетопротеїн (АФП), Онкомаркер підшлункової залози (СА-19-9), Онкомаркер шлунку (СА 72-4), Онкомаркер легень (CYFRA CA 21-1), Кальцитонін (маркер щитоподібної залози), Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників)
1060
Пакет №18 «Індекс ROMA»: Індекс ROMA, Онкомаркер яєчників (НЕ-4), Онкомаркер яєчників (СА-125)
430
Пакет №19 «Чоловіча онкопанель»: Раково-ембріональный антиген (РЕА), Альфафетопротеїн (АФП), Простато-специфічний антиген загальний (PSA), Простато-специфічний антиген вільний (fPSA), ПСА-коефіцієнт, Простатична кисла фосфатаза (РАР)
600
Пакет №20 «Чоловіча онкопанель (розширена)»: Раково-ембріональный антиген (РЕА), Альфафетопротеїн (АФП) Простато-специфічний антиген загальний (PSA), Простато-специфічний антиген вільний (fPSA), ПСА-коефіцієнт, Простатична кисла фосфатаза (PAP), Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ) — онко, Онкомакер яєчників СА-125)
830
Пакет №21 «ПСА-коефіцієнт»: Простато-специфічний антиген загальний (PSA), Простато-специфічний антиген вільний (fPSA), ПСА-коефіцієнт
220
Пакет №22 «Репродуктивний»: Лютеїнізуючий гормон (LH), Фолікулостимулюючий гормон (FSH), Прогестерон, Естрадіол (E2), Пролактин, Тестостерон загальний (TES), Тестостерон вільний (FTES), Індекс вільного тестостерону, Глобулін, зв’язуючий статеві гормони (SHBG), ДГЕА-сульфат (DHEA-S)
850
Пакет №23 «Індекс вільного тестостерону»: Глобулін, зв’язуючий статеві гормони (SHBG), Тестостерон загальний, Індекс вільного тестостерону
230
Пакет №24 «Тиреоїдний №1»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреопероксидази (APO)
270
Пакет №25 «Тиреоїдний №2»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)
270
Пакет №26 «Тиреоїдний №3»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4)
180
Пакет №27 «Тиреоїдний розширений №4»: Тиреотропний гормон (TSH) Тироксин загальний (T4), Тироксин вільний (FT4), Трийодтиронін загальний (T3), Трийодтиронін вільний (FT3), Антитіла до тиреопероксидази (APO), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)
645
Пакет №28 «Тиреоїдний №5 (онко)»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Тиреоглобулін (TG), Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози
450
Пакет №29 «Стан кісткової тканини»: Кальцій (Ca), Фосфор (P), Паратгормон, Остеокальцин, Кальцитонін, Пірилінкс Д
680
Пакет №30 «Паратиреоїдний»: Паратгормон, Фосфор, Кальцій іонізований (iСа)
170
Пакет №31 «Біохімічний пренатальний скринінг І триместру»: Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А), Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ ), розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA5
290
Пакет №32 «Біохімічний пренатальний скринінг ІІ триместру»: Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат., Естріол некон’югований (Е3), Альфафетопротеїн (AFP), розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA5
390
Пакет №33 «TORCH-інфекції для вагітних»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла Ig М, Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла Ig М, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgG, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла Ig М), Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgG), Краснуха (Rubella) антитіла IgМ, Краснуха (Rubella) антитіла Ig G, Хламідія (Chlamidia trachomatis) антитіла Ig А, Хламідія (Chlamidia trachomatis) антитіла IgG
900
Пакет №34 «TORCH-інфекції IgM»: Хламідія (Chlamidia trachomatis) антитіла Ig М, Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла Ig М, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла Ig М, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип антитіла Ig М, Епштейна-Барр вірус антитіла IgM до капсидного антигену VCA
450
Пакет №35 «TORCH-інфекції IgG»: Хламідія (Chlamidia trachomatis) антитіла Ig G, Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла Ig G, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла Ig G, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип антитіла Ig G, Епштейна-Барр вірус, антитіла IgG до ядерного антигену NA
450
Пакет №36 «Нейроінфекції»: Цитомегаловірус (CMV) (плазма) – методом ПЛР, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (плазма) – методом ПЛР, Герпес (Varicella zoster) 3 тип (плазма) – методом ПЛР, Епштейнa-Барр вірус (плазма) – методом ПЛР, Токсоплазма (Toxoplasma gondiі) (плазма) – методом ПЛР, Трепонемний антиген (антитіла методом TPHA), маркер сифілісу
550
Пакет №37 «Урогенітальний скринінг ПЛР»: Хламідія (Chlamidia trachomatis), Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), Уреаплазма (Ureaplasma parvum)
450
Пакет №38 «Урогенітальний скринінг ПЛР (розширений)»: Хламідія (Chlamidia trachomatis), Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), Уреаплазма (Ureaplasma parvum), Трихомона вагіналіс, (Trichomonas vaginalis), Кандида (Candida albicans), Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 високоонкогенні – генотипування, Папілломавірус (HPV) 6,11, низькоонкогенні
1100
Пакет №39 «Урогенітальний скринінг»: Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма, Мікроскопія урогенітального мазка (2 препарата), Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини, Хламідія (Chlamidia trachomatis) ПЛР, Мікоплазма (Mycoplasma hominis) ПЛР, Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) ПЛР, Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) ПЛР, Уреаплазма (Ureaplasma parvum) ПЛР, Трихомона вагіналіс, (Trichomonas vaginalis), Кандида (Candida albicans) ПЛР, Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) ПЛР, Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) ПЛР, Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 високоонкогенні – генотипування ПЛР, Папілломавірус (HPV) 6,11, низькоонкогенні ПЛР
1340
Пакет №40 «Цервікальний скринінг»: Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини, ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із цервікального каналу), Мікроскопія урогенітального мазка (2 препарата), Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 високоонкогенні – генотипування ПЛР
430
Пакет №41 «Передопераційний»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула), Аналіз сечі загальний, Глюкоза крові, Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg), Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV), Мікрореакція преципітації с кардіоліпіновим антигеном (RPR), ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) — сумарні антитіла+антиген, Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, етаноловий тест, протамінсульфатний тест, бета-нафтоловий тест, INR)
900
Пакет №42 «Глистні інвазії»: Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG, Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG, Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+IgA, Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG, Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG, Трихінели (Trichinella), антитіла IgG
700
Пакет№ 43: «Ліпідограма»: (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності)
150
Пакет №44 «Імуноглобуліни»: Імуноглобулін IgA загальний, Імуноглобулін IgG загальний, Імуноглобулін IgM загальний
440
Пакет №45 «Тиреоїдний №6»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреопероксидази (APO), Кальцитонін
500
Пакет №46 «Тиреоїдний №7»: Тиреоглобулін (TG), Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH)
390
Пакет №47 «Метаболічний»: Розгорнутий аналіз крові, Білірубін загальний, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамілтранспептидаза, Лужна фосфатаза, Лактатдегідрогеназа, Холестерин, Тригліцериди, Ліпопротеїди низької щільності, Ліпопротеїди високої щільності, Загальний білок, Сечовина, Сечова кислота, Креатинін, Амілаза, Ліпаза, Глюкоза, Натрій, Калій, Кальцій, Залізо, Тиреотропний гормон (TSH), С-реактивний білок високочутливий (hsCRP), Креатинфосфокіназа загальна (КФК)
1085

Індивідуальні алергени

Тварини
Антитела Ig E к эпидермису кошки * 90
Антитела Ig E к эпидермису собаки * 90
Антитела Ig E к курице (перо)
90
Антитела Ig E к шерсти морской свинки *
90
Антитела Ig E к хомяка
90
Продукти
Антитела Ig E к аллергенам яичного белка *
90
Антитела Ig E к аллергенам яичного желтка *
90
АнтитилаIg E до молочного белка (коровье молоко) *
90
Антитела Ig E к аллергенам казеина *
90
Антитела Ig E к аллергенам пшеничной муки *
90
Антитела Ig E к аллергенам ячменной муки *
90
Антитела Ig E к аллергенам овсяной муки *
90
Антитела Ig E к аллергенам ржаной муки *
90
Антитела Ig E к аллергенам ржаной муки *
90
Антитела Ig E к аллергенам риса *
90
Антитела Ig E к аллергенам арахиса *
90
Антитела Ig E к мясу говядины
90
Антитела Ig E к мясу свинины
90
Антитела Ig E к аллергенам креветок *
90
Антитела Ig E к аллергенам трески *
90
Антитела Ig E к аллергенам помидоров *
90
Антитела Ig E к аллергенам куриного мяса *
90
Антитела Ig E к аллергенам картофеля *
90
Антитела Ig E к аллергенам яблоки *
90
Антитела Ig E к аллергенам бананов *
90
Антитела Ig E к аллергенам какао *
90
Антитела Ig E к соевых бобов
90
Антитела Ig E к лосося / семги
90
Антитела Ig E к судака
90
Антитела Ig E к кофе
90
Антитела Ig E к аллергенам апельсина
90
Антитела Ig E к моркови
90
Дерева і трави
Антитела Ig E к аллергенам одуванчика
90
Антитела Ig E к аллергенам амброзии
90
Антитела Ig E к аллергенам тополя
90
IgE до пилку квітів
90
Кліщі
Антитела Ig E к клещей Dermatophagoides farinae
90
Антитела Ig E к клещей Dermatophagoides pteronyssinus
90
Гриби і пліснява
Антитела IgE к аллергенам Penicillium notatum
90
Антитела IgE к аллергенам Aspergillus niger
90
Паразити
Антитела IgEдо аллергенов Аскариды 90
Домашній пил
Антитела IgE к аллергенам домашней пыли
90
Комахи
Антитела IgE к аллергенам таракана-прусака
90